Ga naar inhoud

Digitale ideeënkaart

Digitale ideeënkaart

Alle initiatieven die u op onderstaande digitale ideeënkaart ziet, zijn opgehaald uit de samenleving. Het zijn ideeën die inwoners, ondernemers en verenigingen hebben voor het aantrekkelijker maken van het Friese IJsselmeerkustgebied. De ideeën staan op onderwerp gesorteerd: Projecten, Kansen, Cultuur & Erfgoed, Strand, Wandel- en fietspaden en Water. Maak via de tabs bovenin de kaart uw keuze. Vervolgens verschijnen alle ingediende ideeën van dit onderwerp.

Aan de linkerkant staan alle ideeën overzichtelijk op een rijtje. In de kaart zelf, rechts in beeld, is de exacte plek ingetekend. Als u met de cursor langs de gekleurde blokjes gaat leest u om welk idee het gaat. Klikt u op het gekleurde blokje, dan verschijnt meer informatie over het idee. U kunt in- en uitscrollen op de kaart en zo uw zoekgebied vergroten of verkleinen.
Heeft u ook een goed idee? Laat het ons weten! Dat kan door een mail te sturen naar secretariaatijsselmeerkust@fryslan.nl.

Disclaimer: Niet alle ideeën op deze kaart kunnen of gaan uitgevoerd worden. Hiervoor is eerst een toetsing nodig op zaken als actualiteit, haalbaarheid, benodigde financiële middelen, etc.