Ga naar inhoud

Friese IJsselmeerkust

Friese IJsselmeerkust

Rust en ruimte in een open, groene en waterrijke omgeving kenmerken het Friese IJsselmeerkustgebied. De streek zit vol Friese kenmerken: de Friese meren, de dijken, de bossen, open weidelandschap en cultureel erfgoed dat lange tijd bewaard is gebleven. De mensen die er wonen voelen zich sterk verbonden met het gebied en met elkaar. De wereld verandert door maatschappelijke ontwikkelingen en technische innovaties. Beweging en ontspanning zijn belangrijk.

In het Friese IJsselmeerkustgebied werken Rijk en regio samen om de Friese IJsselmeerkust te herstellen en te verduurzamen. Provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân werken samen in de regio. Daarnaast zijn verschillende natuurbeheerorganisaties betrokken om invulling te geven aan de wensen en ambities voor het Friese IJsselmeerkustgebied.

Ambitiedocument 2050

Overheden, marktpartijen, natuurbeheerorganisaties en de samenleving slaan de handen ineen bij de aanpak van de Friese IJsselmeerkust. Met elkaar beschreven ze hun wensen en ambities voor het Friese IJsselmeerkustgebied in 2050. De wensen en ambities zijn opgedeeld in vijf thema’s: water, cultuur, natuur, energie en economie. Ze zijn opgenomen in het ‘Fries Ambitiedocument IJsselmeerkustgebied; rust, ruimte en reuring in een veranderende wereld’.
De landelijke Agenda IJsselmeergebied 2050 gebruikten we als leidraad voor het Friese IJsselmeerkustgebied.

Participatie

We vroegen inwoners, organisaties en gebruikers van de Friese IJsselmeerkust naar hun wensen voor het gebied. Die participatie leidde tot een verzameling van initiatieven en ideeën. Deze staan beschreven in het Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkustgebied. Eind 2022 is het aanbiedingsdocument vastgesteld door provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân. Nu kunnen we verder met de uitvoeringsagenda. Daarin maken we de initiatieven concreet. Als dat klaar is betrekken we de samenleving opnieuw.