Ga naar inhoud

Friese IJsselmeerkustgebied

Rond het Friese IJsselmeerkustgebied werken gemeente De Fryske Marren, provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân bestuurlijk samen om invulling te geven aan wensen en ambities die er in het Friese IJsselmeerkustgebied leven.

Het Friese IJsselmeerkustgebied is een prachtige parel. Hier ervaart u rust en ruimte in een open, groene en waterrijke omgeving. Tegelijkertijd leeft het er, dankzij de reuring die diverse dorpjes en stadjes bieden. Samen met diverse partners en de samenleving kijken we vooruit naar het Friese IJsselmeerkustgebied in 2050. Het gebied heeft door de rust, ruimte en reuring een grote aantrekkingskracht. Dit vooruitkijken doen we dan ook onder de noemer “Rust, ruimte en reuring in een veranderende wereld.”

Want onze wereld verandert, door maatschappelijke veranderingen en technische innovaties. Beweging en ontspanning zijn hierin belangrijk. De wensen en ambities voor nu en de toekomst krijgen vorm aan de hand van vijf thema’s, die passen bij het karakter van het Friese IJsselmeerkustgebied: water, cultuur, natuur, energie en economie. Onderwerpen die één of meer van deze thema’s raken herkent u aan de icoontjes.

Samenwerkingspartners